PAROLE A'MMUZZU
l'elenco Ŕ in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

U - Articulu maschili singulari
ucca averta 
ucca ranni ()
uccagghiari
uccagghiuni
uccazza
 ('nciuria)
uccazzutu
ucchiali
ucchiata i suli
Ucchiatura
uccieri
- macellaio
uccinnaru
uccula
 (boccola)
uccutu
 ('nciuria)
uci (gridare, fari uci ) uci di populu uci di Dio
uciddari
Uciddazza
-  ('nciuria)
uciddiari
uciddittu
 (uccellino)
ucieddu
 (uccello)
ucitaru
ufra
  (contrada)
ugghi  ugghia
- ago
Ugghialuru
ugghiata lonca
ugghiri
(bollire)
ugghiuola
ugna  ugni
 (unghia)
Ulari
 (volare)
ulcira
ulimmini beni!!
Uliva
ulmu
Umbertu u butiaru
umbrellu
(ombrello)
ummari
- sanare
ummiari (vomitare)
¨mmira
" chi ti scanti i l'Ummira tua"
ummitu  (gomito)
ummitusu
unchiari
- Modi 'i diri: Nun ci unchiari i cugghiuni - Mi stai unchennu a murudda - Unchiari commu 'n mascu (Da Vicky la Vicky)
unchiarisi (gonfiarsi)
unchiazzuni
unchiu
( gonfio )
unchiu quantu maschu
Uncinettu
unguentu
unnannari
cu sta mala siritina
unnassýri
unne'?
unnŔdddarŔ
unni
(vai?)
Unni e quannu
- Modu 'i diri
unni f¨
unni sai tu
unniedda
untari
untatu
(oleato)

Unu
unzi
= moneta antica
uocchi a pampinedda
uocchi purcigni
Uocchipipi - na ngiuria  ('nciuria)
uocchiu
uogghiu
commu olio oppuri come volere
uogghiu rigginu,
uopi -pesce
uorba di l'uocchi!!
uorb'i centanni
uorbu-
cieco
uovi uovu
uozza
upirarisi
di colicisti
upranti=attrice di opera
uprazioni - Si fý l'uprazzioni all'uocchi, ci luvanu a catarratta
upupa di Santa Niria.............
ura
ura stissu?
ura virimmu
Uracanu
Urariu
urciliari
urfanieddu
urganettu
urgiasti ?
( hai mangiato ? )
urgiutu=che vuole troppo
uricchi orecchie
uricchia surda
uricchina
 (orecchino)
urinari
uritu  
(contrada)
urpi
urpigghiuni
cucciolo di volpe
urricatu  (sepolto)
ursignu
urtarisi
- Mi staiu urtennu cu tutti sti ripitizzioni
urtumu
urzata
usca
(pagliuzza)
usca
  ('nciuria)
uscari uscarisi a jurnata
ustarinu= di agosto
ustarisi
ustili..
....senza cuori
Ustina -    ('nciuria) Chidda ca facia u dopuscuola
ustionari
ustu
( i nostri nonni lo usavano per dire "visto",; iÓ l'ha ustu )
ustusu commu gustoso
usu - FÓ u pani usu casa
utari - giriari
utata i uocchi
utau
-burieddu utau
utri
uttacciu
utti
utti china e mugghieri mbriaca
Uttigghia
 (bottiglia)
Uttigghiune
uttirina
uzzallinu=
pianta spinosa
Uzzuni
- Agnieddu appena natu
 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

ę Buccheri Antica