PAROLE A'MMUZZU
l'elenco č in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

lacciata scotta (parte del siero)

laccumaria quando sei spitittato
Lacedda
(lucertola)
lacertu
lacidduni 'mbriacu
(ramarro)
lagniusu  lagnusu
lalč
laliu
(brutto)
lallarallą
comu nu quacquaracquą
lamentu-
si na mammalamentu
lanzedda(farina integrale)
lapardeu (vandalo, approfittatore, affamato)
lapazza (pezzu di taula)
lapuni
lapuniari
lariu o laliu
(brutto)
larma
( vucca larma )
lasca (rada)
ląscitu
( ereditą )
lassimi stari (lasciami in pace)
Latinu.
(svelto)
latru (ladro)
latti - A ucca ci są ancura 'i latti
lattuca - virdura
lattuchedda - (taglio di carne)
launaru - N'ha bivuru iacqua 'i launaru,
lauri lałri ( u sceccu 'nto lauri )
laurunchia (rana )
lausu
lautru
(l'altro)
lavannara lavannaru
lavari
- -
lavurari - travagghiari a terra c'aratru
lazzariatu
lazzaruni
lazzi 'i coppila
lazzu
(corda)
lazzu de scarpi
(stringa)
lempia-
ucca lempia
lemmu (recipiente)
lentu
Lenza
lenzi di robba
(striscie di tessuto)
lestu
(rapido)
Lesu
(stupido)
liamma - liammi
lianatu
liatina
(gelatina di maiale)
Libbici...mai bbeni fici
libbitinusu
licaccia
(fionda)
licca culu
licca licca
licca meusa
liccagghione
liccapieri
liccardie
(mucilarie)
licchinu
liccu
-(goloso) (liccu 'i sordi)
liccurnia
licuori (liguore)
lienu lienu
- (piano piano)
liesina (strumento del calzolaio)
liettu - U liettu metti affettu
liettu catalettu
lievici manu
lieviti  - (togliti) lieviti i cca - lieviti i duocu
lievitu
Lievitu i birra
liezzi - Favi liezzi
liffia
liggi - Cu cumanna fą liggi
liggieru (leggero)
ligittima - Quannu morsi ma nannu m'attuccą a
ligittima
lignati a lievapilu
lignu
lillirillģ  lilliru lilliru
Lillu lillu
limitanti
(limitrofo)
Limma surda
(testardo)
Limmicatu
o allimmicatu quannu si spitittatu
limosina - (elemosina) U poviri nunn'avģa e a limosina facģa
lincua (lingua)
lincuazza
Linichi linichi
(Gioco)
linticchi linticchia
(lenticchia)
linu
linzitta 'i terra (striscia di terreno)
linzuolu
(lenzuolo)
lippu
(muschio)
lirini
(uova di puruocchi)
lisca -
'Nto iocu a canniedda, quannu si vincia a primmu corpu facennu cariri tutti i sordi vicinu o sordu tua
liscia
liscia de robbi
Liscia
quannu riri sempri pi senza motivo
lisciabbussu
Liseu
-  ('nciuria)
lisigna lisignu
lista - Chidda ca si metti p'arriparari l'acqua ca vieni do tettu 'i supra
lisu
Lisuntu
litania
litrottu i vinu
littichiera  ('nciuria)
littichieri  ('nciuria)
littra
litturina
liuni
livanti  livantara livantata
( pioggia di levante)
livari (togliere) manu - finiri 'i fari occa cosa
livatrici
livieddu
livoti   
('nciuria)
livoti... (forse)
lizzi - Spurugghia ssģ lizzi
lizzioni
Lizziru
- ('nciuria)
lizzu
llįllį  ('nciuria)
llamiau (affamato)
llammģcu
( luci a llammģcu  ( fievole )
llammicu (appetito)
llamparizza
llampau
(esclamazione) llampu mischinu
llanna
- i buatti sunu i lanna (latta)
llannata
llarmi do pretoriu (le anime del purgatoio
llianata llianatu
Lliccasapuni
liccasapuni  (coltello)
lliccuzzu
llilliri
Lluccuru
Lluccutu (imbambolare)
lluciatu
(abbagliato)
Llunaru
luppina.....luppinaru

loca...iucari a loca
locu - U locu 'i Cusintinu - Iacqua e luci dacci locu
lodi (cachi)
lofiu
loggia
- 'm postu unni si tiniunu l'armali
logicu
lollu
lonchi
i punti che festi sł junti (la sarta quando era piena di lavoro)
loncu viddanu  ( medio!...Altro...
loncu viddanu...Altro...
longu e minchiuni
loscu
lottu
di terra
luatu (criscenti o tolto)
lucanna (locanda)
Lucchini
- na famigghia
lucerna
luciri
- Es. unni ci luciunu i pieri
lumia (limone)
lumicchiu
lummi
(lume)
luna calanti e luna criscenti
lunaticu
Lunculutu  lungurutu
luoti
Lupa
- fammi esaggirata- Chi iai a lupa?
lupa ( verdura infestante )
lupara
lupigna lupignu
(che da poca confidenza)
luppini

Lupu ......lupittu
lupu munaru
lurdignu
lurdu
(sporco)
lurdu e fitusu
(sporco e puzzolente)
lurdummi
lussu
- Na cosa 'i lussu: manciari di lussu
lustru
luttu
 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica