PAROLE A'MMUZZU
l'elenco Ŕ in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

Na nanna nun nni nzurtava nuddu
na tana co sarausanu.....
N'abbiammu a moddu
naca
(amaca)
naca ca t'annacÓ
nacchiri
naffitalina
nammurarisi
nammuratu -
('nciuria)
nanŔ
nanfarusu ca para co nasu
nanitta
('nciuria)
Nanna Nannu
(NONNA/O)
NANNA ˛
NINNA NANNA
nannucu
(bisnonno)
N'anticchia
( un poco)
nappa
(tazza)
nappaura
(non ti preoccupare)
n'arma nnuccenti
n'arma santa
nasca allariu
nasca torta
('nciuria)
nascazza -
Nascazza 'i cani
naschi lurdi
naschinu -
('nciuria)
nasciri -
Cu nasci tunnu nun p˛ muoriri quatratu
nasi' -certu
nassa pe iaddini
Nastru
nasu
(naso)
natalina - ficu natalina
Natata
(nuotata)
naticata
(sculettata)
nanticchia
(un poco)
Natichi
natura -
apparato sessuale femminile
n'autra n'autru
(un'altro).....fatto
nautra vota
Nazzarenu
nazziunali
ncaddariri - co travagghiu ci ncaddarinu i manu
Ncagghiata
n'caluri
ncanalari
ncangiu - Ncangiu 'i iucari travagghia
ncanri - mittirisi a magghia ncarni
ncantisimu
ncapizzari
ncappari - Cu ncappa criri
ncappiddari
ncarcatu - parra bucchirisi ncarcatu
ncarnuta - Ia l'ugna ncarnuta
ncarricu - u tri vali deci punti e l'assu unnici punti a briscula - Abbicci ncarricu quannu ci mettu a briscula
ncartamentu - Porticci i ncartamenti o nutaru
Ncartatu
N'casa
(a casa)
ncasari -
chiuriri a porta: Niscý senza ncasari a porta
ncassatu
Ncatarratu
ncatastari - si ncatastÓ a casa
Ncatinata  ncatini - ncatinatu
ncau -
(sopra)
ncazzari
ncazzata niura
ncensu -
Pa missa ranni u parrinu binirici co ncensu - ncensu na tassa ca si paiava pe' terri affittati do cumuni:si paiava u ncensu.
nchimari 
imbastire
nchianu
(fuori)
Nchiappatu
( impacciato)
Nchiappuddata
nchiavari
nchimmari - Ci nghimmÓ i causi primma 'i cusiriccilli
nchiusu
(chiuso)
nchiuvari
(inchiodare)
N'ciarrata
(incastrata)
Ncinagghi
(inguine)
ncinsari
ncintahio
ncintu
N'ciu
( un poco)
nciuna
(angolo)
nciuria
(soprannome)
nciuriari
Ncoddu
(addosso)
Ncoppula e scoppula
ncravattatu
ncruciari
ncrustari
ncucchiata
(unita)
Ncuddata
(incollata)
ncudduriari
ncuitari
 (inquietare)
Nculiari
nculiari e dari su du cosi ca nun ci ponu aviri
Ncuntrari
ncupinari -
Ncuppina a pignata ma sinn˛ nun bugghi mai
Ncuppulata
ncurnacchiatu
N'curnatu"
ncurunatu
ncuttu
(stretto)
ncuttutu
 (pianto a singhiozzo)
ncutugnatu
Nenti
(niente)
nerbu
nespuli
netta - carni netta
neu
nfarinari nfarinatu
nfasciari
nfasciatieddu
nficcari - ci a nficcÓ annintra
nfilari
(infilare) nfilari i quasetti
nfirrari
(ferrare) nfirrari i cavaddi
nfuriari
nfurmari
(informare)
nfurnari
(infnareor)
nfurzari
(rinforzare)
nfuscatu
(offuscato)
Nfussata
()
ngalera
()
ngangiamentu -
U ngangianu 'nto voscu
ngannari
ngannari -
A ngannÓ e a lassÓ Macari
ngignari -
Pa festa ma ngignaiu u vistitu nuovu
ngignusu
nglisi -
quannu trasinu i nglisi i bucchirisi s'ammuccianu nte rutti
ngrasciatu
ngrassari
Ngrippari
nguanti
 (guanti)
Ni n' agnuni
 (in un angolo)
ni na'nnimmu
(ce ne andiamo)
niautri
 (noi)
Nicaredda
 (piccolina)
nicchi nacchi - Chi nicchi nacchi
nichŔ - Nun u fisti a posta? E cu fisti a nichŔ?
nichiari (siddiari)
Nichittu nichittu
 (piccolo piccolo)
nicissariu - abbasta ca iaiu u nicissariu
nicu
 (piccolo)
nicuzza
nieddu
 (anello)
nieggia
 (nebbia)
niesciri - niscý pazzu - niesciri a unu 'i n funnu 'i ugghia - niesciri 'i menti - niesciri 'i 'n casa
niggiu
 (granoturco)
nimicarisi a occarunu
Niminagghi
 (indovinelli)
nimmulu
nimmulu-furriari commu o nimmulu
Ninciri
 (alzare)
ninnav˛
Ninu da frutta - U vizzinisi

Ninuzzu (nome)
Nipitiedda
(erba)
niputi - Niputiddu
( nipotino)
Niria - Andrea
(nome)
niru -
(nido) funci e niri pigghili quannu i viri
Nirvusu
(nervoso) - mi stÓ pigghennu u nirvusu
nisciulu
nisciulu commu nicu tanticchia malatu
Nittu
(Benedetto) (nome)
Niula
(nuvola)
niulu naulu
niura Ŕ stasira a sirata
niuru cu niuru nun tinci
nivarrazza
(nevicata leggera)
nivi marzulina, durassi tantu na mala vicina
Nivia 
(erba)
Niviera
Nivinagghia
(indovinello)
nivirura
nnimmulu
nninna 
('nciuria)
nnittari
(pulire)
nniulu nnaulu picuraru
( giochino per i bambini)
nno' menzu
nnunnatu
Nnunnaviti chiffari?
n˛ pugnu ci stÓ e nÓ cascia no
nobbili
nocca Fiocco
nomina - IÓ na mala, o bona, nomina
nonsi
(no)
nozzulu e nuzzuliddu pe conchi
Npastatrici
Npatucchiera
( bugiarda)
Npiastrati
npiccicata
(appiccicata)
Npiccicusu
(appiccicoso)
Npiddicalora
Npigghiatu
npisa - tutta npisa unn'Ŕ sta vota iÓ raggiuni
Npitrari
Npuddicalora
nsarbaggiri nsarbaggiutu
nsemmuli
(assieme)
nsica e' signali?
nsicchiri
nsignari
(insegnare)
nsinca- Ci lasciÓ a nsinca
nsirrignu
nsirtari - nserta a cu visti assira?
nsitari
nsitu
nsivari - mittiri siu -
Si usa macari pý diri 'i unu ca cumminci a n'autru cu farsitÓ o dacennuni occa cosa
ntaccari
ntacciari - Mettiri i tacci o fari stari mutu a occarunu
(qualcuno)
ntagghi , iai a testa chi¨ dura de ntagghi da chiana
ntagghiari
ntanari - Unni sa ntanÓ
ntantazioni
Ntantu
(intanto)
ntartaratu
ntavulari
ntentu - ArrivÓ o ntentu sua
ntesta ci desumu
nticu - I cosi ntichi mi piaciunu
ntillardu
ntimuriri - Sa mariu l'appa ntimuriri
ntinna
(antenna)
Ntipatica
ntisa - Chi pirdisti a ntisa?
ntistari -
(intestare)
ntistinu
(intestino)
Ntoccu di genti
(un sacco d gente)
Ntone Ntoni
(Antonio) (nome)
ntonta ntontu
Ntorcia pi divuzioni
Ntrallazzu
ntramari - ntramari u tilaru: priparari u tilaru - Ntramari nu discursu
ntraminzari
ntramiscatu - ntramiscati ammenzu ammenzu e robbi puliti ci sunu macari chiddi lurdi
ntrapuniri
(tramonto)
ntrapunura
ntravardari
Ntricamicci
ntricanti
Ntricarisi
ntricu - Cu chissu non ci vuogghiu aviri ntrichi
ntrigghia = triglia
ntrimulizzu ci f¨
ntrinsica
ntrizzari
(intrecciare)
Ntrocciu
Ntrucciniari
(attorcigliare)
Ntrunati ntrunatu
ntrusciari
(avvolgere)
ntunacatu
(intonacato)
ntunatu
(intonato)
ntuniari
(devoti di S. Antonio)
Ntuniaru che tranti !!!
ntunietta
(nome)
ntunturu
ntuppari
ntuppatieddi
ntuppatu- nasu ntuppatu
nturciniari
nturciniatu
(attorcigliato)
nu bicchirinu di vermutu u vuoi?
nuccenti
(innocente,riferito ai bambini)
Nuccintittu
( piccolo innocente)
nucidda nuciddi
(nocciola)
nuddu ammiscatu cu nnenti
Numinatu
nummiru
(numero)
nun ce' nurru....
Nun fa nenti pi nenti
Nun niesciri di n'casa nanna nedda!!!!
Nunziedda
 (nome)
nuoria
(nuora)
nuou
(nuovo)
Nuri -
chiddi ca s'abbiavunu pý San Franciscu 'i Paula
nuru
(nudo)
nuru e cruru - ArristÓ nuru e cruru
nutaru
(notaio)
nuticianu
(chi abita a Noto)
Nuttata
nuvena
nuzzu
(tacchino)
nvintari
(inventare)
nvinzioni
Nvitata
(invitata)
nzaccari nzaccatu
Nzalata
Nzalora
(frutto)
nzamai
(casomai)
nzimmilarisi
Nzinu
(nome)
nziruni
nzu
.......nenti sacciu
nzuccaratu
(addolcito)
nzumma mi sbagghiaiu
nzunnari
nzunzari
nzunzatu
(unto)
nzuppari
nzurtusu, no nzuttusu
Nzuttamussu
Nzutta nzutta
(sotto sotto)
Nzuttusu
( chi stuzzica)
 

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

   

 

ę Buccheri Antica