PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

quacina (calce)
quadernu
(quaderno)
quagghia
(quaglia)
quagghiari
(addensare)
quagghiata
(cagliata)
quagghiu
(caglio)
quali
quannu 
(quando)
quantitativu
quantu
(quanto)
Quaqquaraqqua
quarantina,
stari in quarantina
quaranturi i san vitu
Quarara
(caldera)
quararuni -
(calderone)
quartara
(recipiente con manici)
quartaruni
(misura 1/4 di kilo)
quartinu -
Si bippi 'n quartinu i vinu - S'accattà 'n quartinu a Catania (N'appartamentu)
quartoddici
(14)
Quartu
quarummi
quasetta
(calzetta)
quaterna
quatra, tavula quatra
(quadra)
quatrari - I cunti nun quatrunu
quatratu - Cu nasci tunni nun pò muoriri quatratu
quatrifogliu
(quadrifoglio)
quatriglia - O Circulu s'abballava a quatriglia
quatru - quatrittinu
(quadro quadrettino)

 

 
 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica