PAROLE A'MMUZZU
l'elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

tabbacchiera
tabbacchinu
(tabaccaio)
tabbaccu - macari 'i nasu
tabbar
 (vassoio)
tabbernacolo
tabbia
tabbutu
 (cassa da morto)
tacchiarutu
tacci
....chiovi
taccia -
('nciuria)
tacco
taddarita
 (contrada)
taddarita ( pipistrello)
taddemma -  ('nciuria) a curuna de santi
taddi i cucuzzedda
tafanariu-fondoschiena
tafaria
tagghiari
- m'assunu a tagghiari i manu - ni tagghia strata o iornu - tagghimmula c - tagghimmulu stu discursu - m'avia tagghiari a lingua primma 'i parrari tagghiarini pasta
tagghiarini....pasta i casa ca si cucina co bruoru di carni, comu i facia m'azzia maruzzedda nun ni fa nuddu
tagghiu - i 'n tagghiu i capiddi a ll'umberta.
tagghiuni - si f 'n tagghiuni nti l'anca
tagghia e cusi ('nciuria)
tagghiti a facci
tal
- modo 'i diri: tal tal - vuci verbali di taliari: tal che spertu
taliari (guardare)
taliata
- a pignata taliata nun bugghi mai - si senti taliata
tamburieddu
tamburinu do vicchittu.....
ta'mmariu (tuo marito)
ta'mmugghieri (tua moglie)
tampuruniera  ('nciuria)
tanedda-gaetana (Nomi)
tanfilu
tanfu
(puzza)
tannu (quella volta)
tannura
tanticchia
(un pochino)
tantu
tanu..
tanuzza..
(Nomi)
tappinara
meretrice
tappinarella
 
tabbare' (vassoio)
tappitu (tappeto)
tar tar tar, arrattici u culu a ta m
taratozzu  
('nciuria)di taninu meccanicu
tardu - modu 'i diri: cu tardu arriva malu alloggia -i
tarduni e'........bona notti
tarlu
tarmini
- p funerale ci dissunu a missa cantata e ci misunu i tarmini - chi s misa a tarmini?
taroccu - i partualli miegghi s i tarocchi 'i rizzuolu
tarturu -
tascappani tascappanu

tascu
tassiddari -
tassu -
macchia vilinusa
tastari (assaggiare)
tastuniari
taula
i liettu
taulazzu
tauru
- i u coddu quantu 'n tauru
tavanu - musca  e ('nciuria)
tavula - a tavula si scordunu li triuli
tavuluni
teliferica
tempira
tempiu -
e' ma cumari 'i tempiu
tempu - proverbio: dammi u tempu ca ti perciu - modi 'i diri: i tempi sunu tristi - a ddi tempi.. - e' tempu 'i iacqua, i cauru, i nivi - bon tempo e malu tempu nun dura tuttu u tempu - tempu persu - o tempu de canonici 'i lignu - e ma tempi... - u tempu si cunz - siri 'n tempu -a tempu a tempu - co tempu e ca pagghia si maturunu i sciorbi -
tenchia ('nciuria)
tennuru
terra
- modi 'i diri: discursi terra terra - tippiti tappi u culu 'n terra - nun n 'n cielu n 'n terra - mischinu morsi, ura mangia terra - terra nacchigna (argillusa ca quannu si travagghia arresta tuppili toppili = terra ca nun serbi) - terra gerba (terra nun travagghaita, abbannunata) - ittari n' terra ( macari disprizzari na cosa p'accattalla chi picca) - terra latina (terra bona) - i favi siminati nta terra ianca nun si cuociunu mai, arrestunu duri.
terra terra ...comu diri .....carrati carrati
terrabbuoi   (contrada)
terrune
terzu
testa a puzzuni
testa ferru
('nciuria)
testa i cchiuppu
tianu
tiatranti
tiatru
tibbuttana
per dire buttana navota diciunu accuss
ticchiu...chi ti pigghia' u ticchiu
tieniri
tiesciri
tignusieddu -
macari a ngiuria da famigghia amadore
tignusieddu  ('nciuria)
tignusu
tignusu -
si ricia macari p nun diri minchia
tigri - quannu si siddia addiventa na tigri!
tila
tiliggramma
timpa (costa di monte)
timpesta - si misi l'acqua a timpesta
timpirinu
timpuni
(grosso sasso)
timunia - tipu 'i frummentu
timunieri -   ('nciuria)
timuratu
timuri
timurusu
tina -
 (Nomi)
tinagghia
tinchite'
tinci
(dipingere ed altro) "a ki fa mi tinci?"(cerchi di convincermi?)
tinenti
tinirizza
tinirummi
tinirummi di cucuzzedda
tinta.. s tinta
tintazioni
tintu
tintu arrinisciutu
tinturia = noia
tinturia colorificio
tinu -  (Nomi)
tinu - unni si metti u vinu
tinuri - a tinuri di chiddu ca scrivimmu simmu daveru sperti
tip top pe purtusi de roti de bicicletti
tipu - beddu tipu (chi mudernu 'i beddu spicchiu)
tiracasciuoli
tiraluci
tirata
- si f na tirata 'i sonnu
tirchiu
tiriticchiu
tirri
- modu 'i diri de carusi quannu iucavumu: fari tirri: pigghiarisi tutti cosi
tirrimotu
tirzinu
- u iocu do trissetti quannu iocunu tri iucaturi
tisca patisca se non e chista e chista cca
tisciutu- tisciutu i casa
tisica-malata
tissutu
tistamentu
tistata
tistazza
tistiera -
chidda ca si metti e viesti
tistuni
tit
 ('nciuria)
titiri  ('nciuria)
titta ,  ('nciuria)
tivitti gioco
tizzuni
 

toccu - fari i tocchi
toccu di campana
tombulu
tonica
- u parrinu si metti a tonica p vistitu
tonti
tonu
- rispunniri a tonu
toppili toppili
tortu
e malu paiatu
tortu- si chi tortu da via e notu
toscu
tozzu
- pi 'n tozzu 'i pani a genti si n'annari all'estiru
trabballare
traccaliari
tracuddari
 (sparire all'orizzonte)
trafficusu
traficari
trafichi
(affari + o - leciti)
traficusu
trallalla'
trallalleru trallalla' u pieri mi passa'
trampulieri
tramugghiari tramugghiu

tramuoggia
tramuntana -
ventu friddu do nord
tramurare
tramutari -
u vinu si tramura co friddu, a frivaru
tramutatu
tranchilla 
('nciuria)
trancugghiu
tranni i sant'antoni
tranti
(bretelle)
trantila  (bretella)
trantulu
trappitaru
trappitu
 (frantoio)
trapuliera - trapulieri
trarantula
trarenta
trarimintusu
trariti
trarutu
- i iovi fu trarutu u cristu santu
trascimintusu
trascinacriti 
('nciuria)
trascurari - nun ti trascurari
trascuratu
trasfurmari trasfurmatu
trastulli
trattari
trattatu -
poviru cristu s malu trattatu e nun ha fattu nenti (do passiu santu)
trattieniri
trattieniri - nun si puria trattieniri - se nun i sai trattieniri i sordi s'accapunu subbutu
trattinimento quannu si spus sa figghia ci f nu beddu trattinimentu
trau o travu - p fari u tettu ci vuoluni travi beddi rossi
travagghiari- ma soggira mi dissi a vo travagghia e nun mi fari patiri la figghia
travagghiu
travaghi scucchi
travana
  (contrada)  
travasari
travi -niesciri i travi d'ammoddu
trazziera (trazzera)
trentu
(solido, robusto)
trenu - pirch curri? c'ha pigghiari u trenu?
tri iti all'aria-arristari cu tri iti all'aria
tri pila ja u porcu... modo di dire
tri testi  ('nciuria)
triaca e fasola pi tutti!
tribbulari
tric trac tricchiballacchi
triccotta
('nciuria)
trico! i causi di...
triduu
trillill
(essere vestito a trillilli)
trina
trinca
trincettu
trinchiti tranchiti
tripizzi
('nciuria)
trippa
trippari-
ballari
trippieri - unni si metti u quararuni
trippizzi  ('nciuria)
trippuoru
tririci
triricinu
triricinu ammiscammicci
trisina
( (Nomi)
trispiti trisputu
trissetti
gioco
trista
-monella
tristi
i manu ca nun ajutanu o patruni (modi di dire)
tristizza
tristratuni
triulu
malanova e scuntintizza- triulu, malanova e scuntintizza i tri da maniddazza
trizza....sciuogghi sta trizza
trocchila
trocola
troni
tronina
('nciuria)
tronu ('nciuria)
truatura di pancali
trubbula ( a cosa trubbula )
truccu - u truccu c' ma nun si viri!
trucculiari
truciulatu
trumma
(tromba)
trummune
(trombone)
trunchissa
trunzu
trunzu (vari significati) - trunzu di la malafihura
truppicari
truttiari
- u faciunu truttiari o travagghiu
truvatura
truzzari
truzzici
truzzuvaria truzzuariu
tuagghia
da tavola
tubbu
tuccari -
cicciu tocchimi ca a mamma nun c'. mamma, ciccu mi tocca.
tucchiana ...una lagnusa
tucculiari
tularu
(telaio)
tuletta
tumma
(tuma)
tummuli tummuli
su li vai cu n picca e cu n assai
tummulu (unit di misura)
tumpuliari
tunnu
(rotondo)
tunnu
- (pisci): m'accattaiu na bedda fedda 'i tunnu - (forma): e' firrica tunnu - cu nasci tunnu nun muori quatratu - tu ricu chiaru e tunnu
tunnu tunnu
tuppettu
tuppettu
(trottola)
tuppiliari
(bussare)
tuppu
tuppuli di capiddi
tuppuli tuppuli
(la terra quando dura)
tuppuliari (bussare)
turacciu
turazzu
- quannu facia u toscu turi terzu
turciniari
turciuni
turciuniuni
- mi vinni nu turciniuni 'i panza
turcu
turcu
- macari na ngiuria
turduni
turi
turiddu
(Nomi)
turri
- a turri, si truova a rizzuolu
turruni
turtagnu-
ma s turtagnu! chi vuoi sempri raggiuni?
turuzzu  (Nomi)
tussi cummissiva
tuvagghia
(vari significati)
 
 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

Buccheri Antica