PAROLE A'MMUZZU
l'elenco č in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

o 'caca ( mandare a quel paese )
Obbeni
occa
(qualche)
Occarunu =
(qualcuno)
Occhecosa....
(qualcosa) " pigghiti occheccosa"
occhi
( qualche) occhi  vota ni pigghimmu u cafč
ocurchiti
(vai a coricarti)
offisa fł
oggi all'annu - l'annu scursu
ognunu  - ognunu pi' sč e Diu pģ tutti
ommini cu ommini fimmini che fimmini
ommini o manchignu e fimmini o sulicchienti -( U ricģa ma patri quannu cumannava a quatriglia)
ommu bonu ommu di pagghia
Ommu Ranni = S.Antoni abbati
ommunu - l'ommunu pą palora e a fimmina p'anuri
opirazioni
opiri e missioni
opra - Nun fari l'opra

Opra de pupi
opra di lu diaulu!
orariu
orba i l'uocchi
oremus  ???
origginali
oriu
ortu principi
oru - vali tantu oru quantu pisa - nun nu facissi pģ tuttu l'oru do munnu - nun n'č tuttu oru chiddu ca luci - nettu commu l'oru -
oru di Bucchieri.....l'uogghiu
Orzu
ospizziu - Mischina a purtanu ospizziu
ossia chi vuoli?
ossiabbenerica
ossignuri!!!!
ossu bucu a bucchirisa (milanisa)
ossu sacru
osu - localitą

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica