PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

Gabbella e gabbillotu
Garrettu
-  ('nciuria)
geniu
genti
(persone)
Gerbu -
(incolta)
Giacchittina
(giacchetta)
giaccotta
giaccu
(giacca)
Giallinusu
giammelli
gianfannenti
Giannittulu
Giannitturu
 ('nciuria)
Giarnu (pallido)
Giarnusu
(pallido)
Giarra
(giara)
Giarratanisi
(abitante di Giarratana)
Giarrittiera
gibbiuni
....putenza dillu gibbiuni!
giebbia
gigghiari
= Es. Gigghiari do friddu
gigghiu
gilatu  -
Gileccu
(gilet)
Gilormu (mastru Gilormu)
gilusia (gelosia)
ginirusu
Ginnaru
 (Gennaro)
Girasi (ciliege)
Giri
- (bietole)
giriari : giriari tunnu, giriari a matula.
Girminu (tipo di terra dura)
girolamo e mastro girolamo
Girusalemmi - Es: truvammu na Girusalemmi distrutta (truvammu tutti cosi sfasciati)
gittata (gettata)
Giucularu
Giuggiulena
Giuitta mia
(gioia mia)
giummu
Giunieffa
(Genoveffa)

giuppina (jaddina giuppina)
Giurgintano -  ('nciuria)
giurizziu (giudizio)  Sì senza giurizziu - A ianca do giurizziu
Giurizziusu (giudizioso)
giurnali
giurninu
(ricamo)
giuvanninu
(Giovannino)
Giuvinazzu
Gna
Francesca  gna Maria ( A )
gnaccacani
(accalappiacani)
Gnaccu
gnaccuolu
gnagnacuotta
Gnegnu intelletto
Gnesta
gniaccu  ('nciuria)
gnieddu u (agnello)
gnilata
(gelata)
gnilatu
(infreddolito)
Gnocchili
Gnoccu
gnocculu
= Es: quanti gnocculi ca fai
Gnommulu (gomitolo)
Gnongnira
Gnorsi'
(signorsi')
gnucculittuni
Gnucculusu
Gnuranti
(ignorante)
gnuri
Gnuri
- ('nciuria) Chidda ca purtava a carrozza - A 'nciuria da famigghia Costantinu, ca facìa viaggi ca carrozza do paisi a stazzioni 'i Bucchieri,  ca si truvava doppu Terrabuovo
Gnurno' (albeggio')
golfu (golf)
gorfu u
guardia - viggili
guardiafili
guvirnari
= (l'armali)

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica