A Via Crucis
testi di Salvatore Terzo

III Stazione: Gesù cade per la prima volta

Banditore: Cristu cari pi la prima vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!
Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra .

IV Stazione:: Gesù incontra sua mamma
Banditore: Matri santa scunsulata 
di la pena addulurata.
Na spata ti trapassa u cuori,
virennu a ta figghiu ca va’ muori.
Madonna: egghiurtari e soffriri la cruci iddu si l’ha ‘mpuniri.
Banditore: Cu aiuta a Cristu sempri è maluvistu!

VI Stazione: la Veronica asciuga il volto

Banditore: Na fimmina pruova cumpassione virennu sta triste passione.
Veronica: Lasciti sta povira faccia asciuari sulu accussì ti pozzu cunfortari di stu mali commu ni poi perdunari?
Gesù: Di sta dilicatizza t’ha ringraziari! E tutti li piccati iù t’ha cancillari supra stu linu raffinatu resta stu voltu ‘nsanguinatu!
Banditore: Commu tingi lu sancu santu lascia la ‘nzinga ‘nti lu mantu.

VII Stazione: Gesù cade per la seconda volta

Banditore: Cristu cari pi la sacunna vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!
Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra . Pensa o mali ca ci fai supra a cuscenza tu l’hai!

VIII Stazione: Gesù incontra le pie donne

Banditore: Stu poviri ommu dilirittu veru figghiu di Diu binirittu comu nu dilinquenti è trattatu e supra u cravariu è trascinatu.
Donne: Ommu dignu Diu ‘nnuccenti si malu trattatu e nun ha fattu nenti mieriti rispettu e cumpatimentu tu ca porti lu munnu a sarvamentu.
Gesù: Iù signi pi daveru nuccenti e soffru sti ranni patimenti pinsati e li vostri figghi disgraziati di lu ranni diavulu anzurtati saranno ‘nti l’unfernu ittati e a morti eterna cunnannati.
Banditore: Pinsati a la vostra pirdizioni anveci di pruvari cumpassioni!

IX Stazione: Gesù cade per la terza volta.

Banditore: Cristu cari pi la terza vota ‘nterra e si ‘ricampa li piccata di tutta a terra.
Omminu piccaturi, talia comm’ha ridduttu stu poviru Cristu ‘ddiliruttu! Finisci sempri ‘nterra cu nun pririca la guerra .
Pensa o mali ca ci fai supra a cuscienza tu l’hai!


 

U Processu A Via crucis  - A scisa  Cruci

U
PASSIU
SANTU

 

 

© Buccheri Antica