LE UNITA DI MISURA UTILIZZATE DAI BUCCHERESI


METRICHE

4 passi
ca stinnicchia quantu di cā e casi i patacō
du iti
du rrighi
du sauti
gnitu
iautu quantu o cappilluni i S.Antoni
loncu quantu o rittufilu da chiana
m'parmu
n’avuluni
na caminata
na canna (m. 2,062 ) …” hai milli canni di raggiuni.
na rasila (un filare...)
na sarma ( di terra )
nu scramuzzuni
n'gniarozzu ( di terra)
n'munniu ( di terra )
n'sautu
ntummulu, ( di terra )
'nmuzzicuni i sicaretta ( riferito all'altezza )
quantu nu sceccu: scicchignu
unni persi i scarpi u Signuri

PESO 'n cantāru
'n unza
na mācina
nquartaruni

CAPACITA
 
menzu cafisu
na boccia
na borrsa
na caputa
na cichira
na litrata
na quarara (o quartara)
na sbrinziata
na scocca i acqua!
Na sbriffiata
Na sicchiata
na spillonca
na spurazzata
na stizza
na suppiera
n'cafisu
ncuppinu
n'cuppinu
n'piattu cupputu
n'piattu spasu
Nquartinu ( di vinu )
Nquartjgliu
nu stipu ( di sale )

TEMPO a chiddu ca ccivuoli ( il tempo necessario )
na bbugghiuta
na calata e na chianata
na cauriata
na cura
na fatta e' cruci 
na friscanzana
na iųta e na vinuta
na matinata
na scaurata
na sciusciarina.

na spiruta
n'avuluni. (un attimo )
n'lampu
n'sciuciu
n'sucuni

‘nti na vulata
ntiru! (di sicaretta)
quantu 'n gniornu senza pani
Quantu o Signuri o sapurcru ( dalla morte alla resurrezione)

QUANTITA a rasa
chių assai 'i na Girmania
du fili
m'muzzicuni
m'panaru
m'paru
'mpizzittu
m'pugnu
muzzucuni
na bivuta
na borsa
na cabbietta
na cantarella
na carriola
na carrittata ( ci dissi na carrittata di paroli )
na carpata (i lignati)
na cartata
na cavagna
na cucchiarata
na curbiedda
na fasciedda
na faura
na fedda
na fraccata i corpi
na furchettata
na inchiuta i cianchi
na iunta
na lapa 
na manicula (i mpastu)

na pezza ( di stoffa o di formaggio)
Na pirata
na pizzicata
na sarma
na scocca 
na sporta
na suggiata di lignati
na uttirina
nanticchia! tanticchia
n'cauci
N'ciu
n'cufinu
Ncuppu.
n'gniarozzu
n'mazzu
n'muccuni
n'munniu
n'muzzicuni
n'pezzu
'n pizzittu i sipala (uccello piccolissimo)
n'pugnittu
n'saccu di lignati
n'tascappani
ntummulu, 4 munnii )
nu spicchiu
(spertu) quantu 'mparrinu 'ntuniaru
tanticchia - tanticchiedda
 

VOLUMETRICHE

a curma
a rasa
'n munzieddu
na cona (Da icona. Per un ingordo. : si manciā na cona )
na larma
na manata

na regna
quantu na testa di spincula
na vertila
na visazza
'ncamiu 
'nleoncinu
nu iermutu (iemmutu)
Nu riruni ( di pagghia )
 

 

 

LE UNITA DI MISURA UTILIZZATE
DAI BUCCHERESI


Se vuoi inserire
una misura clicca qui
per inviarcela

 

Š Buccheri Antica