IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO ITALIANO-BUCCHERESE
l'elenco Ŕ in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

N N
Nappa gi¨mmu
Narici:  nÓsca nÓschi
Narrare:  cuntÓri
nascere nÓsciri
nascondere anfrascÓri 
Nascondere:  ammucciÓri
Nascosto:  ammucciÓtu
natiche nÓtichi
Natrix natrix Cul˛fia
Neanche:  mÓncu
Nebbia:  niŔggia
necessitÓ bis˛gnu
Negare:  niÓri
Negoziante:  butiÓriu
Negozio:  butýa
Negro:  Nýuru
ne ha avute nappi
nei ntŔ
nella nnÓ
nel frattempo assamŔntri
nel frattempo ntramŔntri
nel mezzo ammŔnzu
Nemmeno:  mÓncu
nepitella (erba selvatica) nipitiŔdda
Neppure:  mÓncu
Nero:  ni¨ru
nervoso  scatt¨su
Nervoso:  nirb¨su, a nirb¨sa
Nessuno:  n¨ddu, 
Nessuno:  niss¨nu
Netturbino:  spazzýnu
Neve:  nývi
neviera niviŔra
nibbio acchiappaiaddýni
nibbio cchiappaiaddýni
nicchia:  Arc˛via
Nido:  nýru
Niente:  nŔnti
nipote nip¨ti
nipotino niputýttu
noce n¨ci
Nocciola:  nucýdda
nocciolo  n˛zzulu
Nodo:  r¨ppu
Noi:  niÓutri
noia ? sbÓddu
Noia:  siddýiu
Noioso:  siddi¨su
Nome:  nn˛mmu
nominare muntuÓri
non aver paura nappaura
non avevi nn'aviutu
nonno nÓnnu
Nonno:  nÓnnu
non so boo! (esclamazione)
notaio nutÓru
novena nuvŔna
novembre novemmţrţ
Nubile:  schiŔtta
nuca c˛zzu
Nudo:  n¨ru
nullafacente ammuccalap¨ni
nullafacente passul¨ni
nullafacente schiffarÓtu
numero nn¨mmuru,
nuora nu˛ria
nutrimento sustÓnza
Nuvola:  nývila
Nuvoloso:  annivulÓtu

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo clicca qui
per inviarcelo

 

ę Buccheri Antica