IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO ITALIANO-BUCCHERESE
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

L L
là lì :  ddà, 
là lì :  dduòcu
Labbro:  mùssu
laccio làzzu
lacrima làrma
Ladro: làtru
l'altro l'autru
l'altro ieri avant'aièri
lamentarsi lamintàrisi
lamentarsi borbottare ruzzuliàri
lampeggiare lampiàri
lapide bballàta
larga spàsa
largo, ampio spazio largasìa
lasciare lassàri
lasciare molto indietro saliare
Latta:  llànna
Lavandaia:  lavannàra
Lavorare:  travagghiàri
lavoretto  rattièddu
lavoro tràvagghiu
Lecca-lecca:  Llicca-llicca
Leccapiedi:  lliccapièri
leccare lliccàri
Leccare:  alliccàri
legge lìggi
leggere:  lieggìri
leggero:  liggièru
Legna:  lìgni
Legname:  lignàmmi
lei vossìa
lemmo lèmmu
lenta (lentamente) crài (crai crai)
lentezza llànna
Lenticchie:  lintìcchi
Lenzuolo: linzuòlu
leone liuni
Lepre:  lièbbru
lessare squaràri
lesso lièzzu
Letame:  Fumièri
Lettera:  lìttra
Letto (di campagna):  iàzzu
Letto:  Lièttu
levare livàri
levatrice mammàna
libertina  nzunzèlla
libretto postale libbrètta
libro lìbbru
lievito per panificazione criscènti, cruscenti
Limitante:  cunfinànti
limone:  lumìa
lingua lincua
liquorizia riculìzzia
Niculìzia Liquirizia, glycyrrhiza glabra
lisca li pesce rèsca
liscia (tosata) tùsa
lisciva ( per fare il bucato) liscìa
Litigare;  strarriàri
Livello:  livièddu
locanda:  lucànna
Locandina:  plància
Logorato:  smanciàtu
Logoro:  liènu
lontano, a largo a ràssu
Lucchetto:  catinàzzu
luccicare lùciri
Lucciola:  cacaladdùcila
Lucertola:  lacèdda
Lucido per scarpe:  Manteca
luglio giugnièttü
Lumaca:  Babbalùciu
lumachine babbalucèddi
Lume:  lummi
Lume:  lùmmi
lunatico stròlucu
Lungo:  lòncu
lupino luppìnu
Lustrare:  allustràri

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo clicca qui
per inviarcelo

 

© Buccheri Antica