DIMINUITIVI & ABBREVIAZIONI


DIMINUITIVI   ABBREVIAZIONI

bicchirinu
chiavinu
chiuvittu
fazzulittieddu
iaddittu
irmittu
limmittu
'm martiddittu
'm muccuni
'm muzziunittu
'm piattittu
'm pilittu
'm uschittu = un boschetto
'm vitiddittu
'n canittu
'n carusittu
'n catinazzittu
n chiavinu
'n ciaraviddittu
'n culittu
'n nanittu
'n nasittu
'n salamucittu
'n vignalittu
na buttigghitta

 

na fidditta
na larmitta
na manitta
na minchitta
na minnitta
na muddica di pani
Na pampinedda
na pitritta
na pizzicata di sali
na punta dinu cucchiarinu
na sbrinziata
Na scucchidda
na stanzitta
na stizzitta
na ucchitta
na uricchitta
na uttitta
nu scramuzzuni
purtieddu
scuarina
taccitta
tanticchia
Tantìcchia.
tuppittu
u itittu
 

aa me! (proprio)
biii?
cca! (mettulu cca)
dda! (posulu dda)
ddu (quello)
don
gna
(Gna cicca)
mpa! (mpa vitu)
Mu- dammi
mu mu dammi sta cosa
Muscia- dammi
nciu (npocu)
ngni'iattittu
nto ( nto bbummulu)
nzu.......nenti sacciu
ou! ehi!
Puu!

Sta (sta cosa)
Stu! (stu bbucali)
ta! (ta 'ssuoru)
- tieni
Vih?
za! (za pippina)
zi zi? (Senti?)
zoccu (quello che)
zu! (zu cicciu)

 

DIMINUITIVI & ABBREVIAZIONI
é una selezione di frasi, pubblicate  in gran parte su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

Se vuoi inserire
un diminuitivo o abbreviativo
clicca qui
per inviarcelo

 

© Buccheri Antica