IL MONDO ANIMALE  NEL DIALETTO BUCCHERESE


Acchiappaiaddini. (nibbio)
Aquilottu
(grifone presente alla Stretta fino agli anni '50).
Babbaluciu
Beccu
Beddula
Bieddrila
Buffa
Cacamarruggiu
Cacaladducia
Calannira
Camula
(tarlo )
cani
Cani baddiatu
(dalmata)
Cani i mannira
Cappiddrina
(passeraceo)
carcarazza
cardiddu
cavaddu
centupieri
Chiattiddi
(piattole)
Ciaula
Cimmicia
Crapa
Crastu
Crastune
Cuccu
Culofia
Cunighu
falcu
iaddina
iaddu
Iamiddru
Iammuru
iattu
Iermu
Iermu tagghiarinu
(tenia)
iriddu
isina
Jencu
imenta
Forbici
Fujfuj
Furammi
Lacedda
lacidduni mbriacu
Lapa
Lapuni
Laurunchia
liufanti
liuni
 
Malvizi (o malvizia)
Merru
Mulu
musca cavaddina
musca tavana
Muscagghiuni
ncarravacchi.
nciddra.
ntuppatieddu
Nuzzu
Palummeddra ro Signuri.
(coccinella dai sette punti)
pappaiaddu
papuzzana
Passiaturi
pavuni
Pieura
Piula
Pizzittusipala
Porcu
Porcuspinu
Puddicino
pudditru
Puddrasceddra
Puddrizzuni
Pulici
Purcidduzzi
Purpu
Puruocchi
Ranciu
Rizzu
sanguetta
Scardullu
Sceccu
scravagghiu
scurpiuni
Scursune
Scuzzaria
Signa
(scimmia )
Sprivieri
sturnieddu
suffizziu
surci
Surci vattogghiu
surfizziu
Taddarita
Tauru
Tenchia
Trarantula
Truoia
Ucieddu
urpigghiuni
cucciolo di volpe
Uzzuni - Agnieddu appena natu
vurpi
zicca
Zuzzu


 GLI ANIMALI
selezione di animali  pubblicati  in gran parte su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

 

© Buccheri Antica